Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm, chúc mừng Ramưwan 2019

Nhân dịp Ramưwan năm 2019, ngày 2 -5, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã đi thăm và chúc mừng Hội đồng Sư cả Hồi giáo Chăm Bà ni tỉnh (xã Phước Hải, huyện Ninh Phước); gia đình đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã biểu dương tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh nông thôn trong cộng đồng người Chăm.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh
đến thăm gia đình đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải.
 
 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh
đến thăm và chúc mừng Hội đồng Sư cả Hồi giáo Chăm Bà ni tỉnh (xã Phước Hải, huyện Ninh Phước)

Đồng chí chúc bà con hưởng mùa Ramưwan vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn. Đồng thời mong muốn, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Chăm Bà ni tiếp tục vận động tín đồ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu mạnh.