KỶ NIỆM 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG NINH THUẬN (16/4/1975 - 16/4/2019); GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2019)

Phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân năm 1975

(NTO) Chiến thắng 30-4-1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện được ước nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Bắc-Nam sum họp một nhà và ngày 30-4-1975 trở thành ngày Hội mừng chiến thắng của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Cách đây bốn mươi bốn năm, dân tộc ta đã làm nên một kỳ tích lịch sử. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Thắng lợi của cuộc quyết chiến chiến lược đó là cột mốc lịch sử bằng vàng đánh dấu sự kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, đầy sự hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu. Chiến thắng 30-4-1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện được ước nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Bắc-Nam sum họp một nhà và ngày 30-4-1975 trở thành ngày Hội mừng chiến thắng của toàn thể dân tộc Việt Nam.  

Xe tăng của lực lượng giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975. Ảnh tư liệu

Bốn mươi bốn năm đã trôi qua, trong mỗi chúng ta, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn mãi là niềm kiêu hãnh, tự hào, một biểu tượng rực rỡ về sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và của trí tuệ sáng tạo Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; là thắng lợi của tư tưởng chiến lược tiến công, tích cực, chủ động, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta trong lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi này đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của đất nước – kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đúng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã nhận định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Những ngày tháng Tư 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc. Thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, phát huy tinh thần trí tuệ, sức mạnh của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, truyền thống quê hương Ninh Thuận anh hùng, qua 44 năm xây dựng và phát triển, 27 năm sau ngày tái lập tỉnh đến nay, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đã ra sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận dụng và thực hiện sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm ổn định; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực tạo tiền đề quan trọng quý báu, là động lực thúc đẩy Ninh Thuận thêm sức mạnh, niềm tin mới, quyết tâm phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII (2015 – 2020) của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.  

Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận tự hào và phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được trong chặng đường qua; đồng thời nhận thức sâu sắc những thách thức, khó khăn đang đặt ra phía trước. Vùng đất kiên trung vốn có truyền thống cách mạng, có nền văn hóa mang đậm sắc thái từng dân tộc trong cộng đồng các dân tộc anh em trong tỉnh; với những thành tựu và kinh nghiệm tích lũy được, cùng với sức mạnh nội lực và tiềm năng sẵn có, nhất định Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa, viết tiếp trang sử vàng trong giai đoạn cách mạng mới, vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.