UBND tỉnh họp nghe báo cáo Dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 16-4, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các ngành, địa phương nghe báo cáo Dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Đề án tăng thu ngân sách từ nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh quy định một số nội dung tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới; điểm dân cư nông thôn; nhà ở thương mại; công trình thương mại và dịch vụ; tổ hợp đa năng và các khu đất mà UBND tỉnh quyết định triển khai theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất. Trong đó có 31 Điều như: Trình tự lựa chọn nhà đầu tư; lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; công bố danh mục dự án; lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tài sản trên đất (nếu có); xác định sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; giá đất cụ thể để đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; giá trị tiền nộp ngân sách nhà nước và giá sàn để làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư; sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư…

Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;
Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh phải trên nguyên tắc tuân thủ chặt chẽ các quy định, pháp luật của Nhà nước. Đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; đồng thời phải công khai, minh bạch, đặc biệt tuyệt đối không để lợi ích nhóm trong quá trình thẩm định, xét duyệt, đấu thầu các dự án đầu tư. Đồng chí cũng yêu cầu không được để lãng phí tài nguyên đất đai nhưng đồng thời cũng phải tính toán về quỹ đất cho nhu cầu trước mắt cũng như về lâu dài. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu các phương án để tăng thêm nguồn thu ngân sách từ nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh. Đối với dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đồng chí đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu đặt ra và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trong tuần tới.