Hội thảo kết nối mạng lưới thường niên để chia sẻ kinh nghiệm và vận động tài trợ

(NTO) Ngày 29-3, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các Dự án ODA ngành nước tổ chức Hội thảo kết nối mạng lưới thường niên để chia sẻ kinh nghiệm và vận động tài trợ. Tại hội thảo, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt sơ lược các kết quả thực hiện dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận. Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tổng hợp tài nguyên nước và quản lý lưu vực sông trên địa bàn tỉnh; phương thức, cơ chế kết nối giữa các bên liên quan trong quản lý tài nguyên nước; quy hoạch phát triển đô thị và biến đổi khí hậu…