Cần xử lý điểm tập kết rác gây mất vệ sinh môi trường

Trên hai bên cầu Bà Lợi, xã Thành Hải (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm) xuất hiện điểm tập kết rác gây mất vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Ngoài ra, rác thường xuyên để tràn xuống lòng đường làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông dễ gây ra tai nạn. Đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý điểm tập kết rác này để người dân đi lại an toàn và tạo cảnh quan đẹp, thông thoáng cho đô thị.

Rác để tràn ra đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Ảnh chụp lúc 9 giờ 30 phút, ngày 14-3 tại cầu Bà Lợi (Thành Hải,Tp, Phan Rang - Tháp Chàm)