Ninh Phước: Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

(NTO) Ninh Phước là một trong những địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020.

Đến nay, cấp ủy và chính quyền các cấp đã huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.

Đồng chí Bạch Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ninh Phước cho biết: Đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện có truyền thống hiếu học. Các gia đình, dòng tộc, khu dân cư đặc biệt quan tâm đầu tư chăm lo động viên con cháu thi đua học tập trở thành những công dân tốt, tích cực góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Việc triển khai đưa chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về học tập vào cuộc sống được các tầng lớp nhân dân đồng thuận cao, tích cực tham gia thực hiện đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện ngày càng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Cơ sở trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh các cấp học.

Cơ sở trường lớp ở huyện Ninh Phước được Nhà nước đầu tư xây dựng
khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh.

Tính đến nay, toàn huyện có 25.781 hội viên sinh hoạt tại 147 chi hội thuộc 16 tổ chức Hội Khuyến học cơ sở. Hội viên tự nguyện tham gia hoạt động khuyến học với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực góp phần xây dựng cộng đồng học tập. Các Hội Khuyến học cơ sở được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động và vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Các xã xây dựng nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài để khen thưởng giáo viên, học sinh, sinh viên như Phước Thái hiện có hơn 1,2 tỷ đồng, Phước Hữu 813 triệu đồng, Phước Hậu 676 triệu đồng... Tính riêng trong năm 2018, Hội Khuyến học các cấp vận động nguồn lực xã hội đóng góp hơn 1,96 tỷ đồng trao tặng học bổng, khen thưởng, hỗ trợ cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập. Trong đó, trao 1.640 suất học bổng trị giá trên 571 triệu đồng; khen thưởng 1.805 lượt giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi trị giá 395,5 triệu đồng; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị trường học và phục vụ phong trào khuyến học 573 triệu đồng... Qua đó động viên học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục đến trường thi đua học tốt. Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn mở 65 lớp, thu hút 3.324 lượt học viên tham gia tập huấn khoa học kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt qua gần 3 năm triển khai đưa Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 5 năm đưa Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào cuộc sống đã tạo động lực đưa phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Các gia đình, dòng học, cộng đồng thực hiện nhiều biện pháp động viên con em trong độ tuổi tích cực đến trường chăm lo học tập. Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 17.001 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập, tăng 8.411 gia đình; 79 dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập, tăng 3 dòng họ; 66 cộng đồng đạt danh hiệu Cộng đồng học tập, tăng 30 cộng đồng; 55 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập, tăng 10 đơn vị so với năm 2016.

Đồng chí Bạch Văn Nguyên cho biết thêm: Trong thời gian tới, Hội Khuyến học huyện Ninh Phước tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học được tập huấn nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập; phấn đấu có 85% số gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập; 75% dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập; 70% thôn, khu phố đạt danh hiệu Cộng đồng học tập; 80% số cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt danh hiệu Đơn vị học tập. Vận động các nhà tài trợ xây dựng Quỹ Khuyến học; chú trọng phát triển hội viên tham gia xây dựng tổ chức Hội hoạt động hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện.