Tìm thấy 540 loài cá sống lưu vực sông Mekong

Tại hội thảo “Đa dạng thành phần loài cá ở lưu vực sông Mekong và Chao Phraya," tổ chức tại Đại học Cần Thơ ngày 24/2, Quỹ Môi trường thiên nhiên Nhật Bản (Nagao) lần đầu tiên công bố tìm thấy 540 loài cá sống trên lưu vực sông Mekong.

Cá khổng lồ ở lưu vực sông Mekong

Kết quả được thực hiện bởi một cuộc nghiên cứu kéo dài 5 năm thuộc dự án “Con người, hệ sinh thái và việc sử dụng hợp lý nguồn lợi tự nhiên ở lưu vực sông Mekong và Chao Phraya”, do Quỹ Môi trường thiên nhiên Nhật Bản (Nagao) hỗ trợ.

Trong 540 loài cá được ghi nhận sinh sống trên lưu vực sông Mekong, có 67 loài trong số đó lần đầu tiên được phát hiện sinh sống trên lưu vực sông Mekong và 21 loài chưa từng được mô tả và lần đầu tiên được ghi nhận trên thế giới.

Kết quả nghiên cứu cũng đã phân chia các loài cá sinh sống trên lưu vực sông Mekong thành 3 loại gồm: các loài cá khổng lồ, các loài cá có kích thước rất nhỏ (1cm) và các loài thường gặp. Trong ba loại, các loại cá khổng lồ sống trên lưu vực sông Mekong đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Để bảo vệ các loại cá khổng lồ khỏi nguy cơ tuyệt chủng, Quỹ Môi trường thiên nhiên Nhật Bản cho rằng, cần có sự nhanh chóng thụ tinh nhân tạo, nuôi dưỡng và sau đó thả về tự nhiên để tái tạo quần đàn. Để làm được điều này thì cần phải có sự hợp tác bảo tồn đa quốc gia trên lưu vực sông Mekong.

Dự án “Con người, hệ sinh thái và việc sử dụng hợp lý nguồn lợi tự nhiên ở lưu vực sông Mekong và Chao Phraya”, được thực hiện ở bốn nước thuộc Ủy hội sông Mekong gồm Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam từ năm 2007 đến cuối năm 2010.

Theo TTXVN