Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII của Đảng

Chiều 23/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII) họp phiên thứ nhất.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các thành viên Tiểu ban và thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

Tại phiên họp, các thành viên của Tiểu ban đã đóng góp một số ý kiến liên quan đến dự thảo Quy chế làm việc và Kế hoạch công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII; dự thảo Kế hoạch kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng; Tờ trình của Tiểu ban Điều lệ Đảng về Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Tờ trình của Tiểu ban Điều lệ Đảng về bố cục Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên trong Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII. Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng Quy chế làm việc của Tiểu ban cần bám sát thẩm quyền, trách nhiệm của Tiểu ban theo Quyết định số 151-QĐ/TW ngày 26-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc thành lập Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong thời gian tới, các thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban cần sớm hoàn thiện Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2016-2020, từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát để hoàn thiện các văn kiện trình Ban Chấp hành Trung ương.

Theo Báo Tin tức-TTXVN