Hội Nông dân tỉnh: Tổng kết mô hình điểm về bảo vệ môi trường biển

Ngày 30-11, tại xã Thanh Hải (Ninh Hải) Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết và bàn giao sản phẩm Dự án “Xây dựng mô hình nông dân thu gom rác thải khu vực làng nghề khai thác hải sản gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường biển” và mô hình điểm.

Dự án xây dựng mô hình điểm được triển khai tại 3 thôn, gồm: Mỹ Tân 1, Mỹ Tân 2 và thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải với 100 hộ dân tham gia. Qua hơn 4 tháng triển khai thực hiện, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải được nâng lên; các hộ tham gia dự án và cộng đồng dân cư địa phương đã thực hiện tốt việc thu gom rác; môi trường, cảnh quan vùng dự án được sạch, đẹp hơn; các trang thiết bị thu gom, xử lý rác thải đã phát huy hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.Quang

Dự án mô hình điểm do Hội Nông dân tỉnh thực hiện với kinh phí 244 triệu đồng, trong đó Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng; kinh phí của địa phương 144 triệu đồng.