Tuyển sinh 80 chỉ tiêu nâng chuẩn giáo viên tiểu học lên trình độ cao đẳng sư phạm

Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tổ chức tuyển sinh đào tạo hệ Cao đẳng sư phạm không chính quy ngành Giáo dục Tiểu học năm 2011 là 80 chỉ tiêu.

Theo thông báo số 03/CĐSP-ĐTNCKH, ngày 14-02-2011 của Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, Trường sẽ tổ chức tuyển sinh đào tạo hệ Cao đẳng sư phạm không chính quy ngành Giáo dục Tiểu học năm 2011 là 80 chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển sinh là giáo viên tiểu học hiện đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở hoặc tương đương và bằng tốt nghiệp trung học sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học. Trường tổ chức đào tạo không tập trung cho học viên vào các hè năm 2011, 2012 và 2013.

Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí thi trước ngày 24-4-2011. Thời gian thi tuyển vào ngày 14 và 15-5-2011 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận với hai môn thi Văn học-Tiếng Việt và Phương pháp dạy học Tiếng Việt và Toán và Phương pháp dạy học Toán.

Thông tin chi tiết liên hệ tại Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học, Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận hoặc số điện thoại 068.3873.169.

Nguyễn Anh Minh