• Ảnh tư liệu quý giá khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam
 • Các bức ảnh ghi lại việc thiết lập hành chính cũng như đời sống phong phú của người dân Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.
 • Thuyền buồm - phương tiện ra đảo của Đội Hoàng Sa vào thế kỷ XVII-XVIII.

  Bản vẽ kỹ thuật thuyền buồm và một số vật dụng dùng để đi Hoàng Sa của Đội Hoàng Sa.

  Bia chủ quyền của Việt Nam trên đảo Hoàng Sa, trên bia có khắc dòng chữ tiếng Pháp
  có nghĩa "Cộng hóa Pháp - Vương quốc An Nam, quần đảo Hoàng Sa 1816,
  đảo Hoàng Sa 1838.

  Ảnh Ông Ngô Thế Dưỡng - người tham gia xây dựng đài vô tuyến điện
  trên quần đảo Hoàng Sa năm 1938.

  Quang cảnh đào giếng nước ngọt trên đảo Hoàng Sa (1938).

  Cột hải đăng trên đảo Hoàng Sa (1939).

  Ảnh chụp 2 người làm việc trên đảo Hoàng Sa.

  Những người phụ nữ Việt Nam sinh sống trên đảo Hoàng Sa (1940).

  Tượng Phật Quán thế âm trên đảo Hoàng Sa.Tượng Phật Quán thế âm trên đảo Hoàng Sa.

  Đảo cây

  Rùa biển trên đảo Hoàng Sa.

  Cầu tàu trên quần đảo Hoàng Sa, nơi vận chuyển phốt - phát lên tàu, chở vào đất liền.

  Quang cảnh cơ sở hành chính trên quần đảo Hoàng Sa.

  Mít - ting phản đối Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng sa của Việt Nam năm 1974.

  Quang cảnh một buổi chào cờ trên đảo Hoàng Sa (1938).
   
  Nguồn Infonet / Cổng TTĐT huyện đảo Hoàng Sa