• Những năm tháng không thể nào quên
 • Tỉnh ủy, Ủy ban Quân quản tỉnh ra mắt Nhân dân trong lễ mít-tinh
  chào mừng quê hương giải phóng (1975).

  Đông đảo đồng bào huyện Bác Ái dự lễ mít-tinh trong ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên
  thống nhất đất nước (ngày 25-4-1976).
   
   
  Niềm vui được mùa của bà con nông dân sau ngày giải phóng 16-4.
   
   
  Đông đảo Nhân dân tham gia làm thủy lợi trên công trình Sông Lu 2.
   
   
  Đông đảo nhân dân tham gia lễ mít-tinh chào mừng năm đầu tiên giải phóng Ninh Thuận.
   
   
  Quang cảnh hoạt động kinh doanh tại chợ Phan Rang sau ngày giải phóng.