• Người dân Tp. Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 • Hơn một ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người dân trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã chấp hành nghiêm túc theo yêu cầu của Chỉ thị. Trên các tuyến đường chính đều có lực lượng chức năng, y tế tổ chức kiểm tra giấy xác nhận đi lại trong tỉnh của người dân, đo thân nhiệt, người dân đi chợ phải có phiếu đi chợ hợp lệ… Đối với những trường hợp không có lý do chính đáng, không đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được lực lượng chức năng giải thích lý do và yêu cầu quay về. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh, UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và các ngành, người dân trên địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã nghiêm túc chấp hành quy định của Chỉ thị 16/CT-TTg và thực hiện nghiêm thông điệp “5K”.

  Lực lượng chức năng kiểm tra giấy xác nhận đi lại của người dân trên đường 21 tháng 8
  đoạn sân vận động tỉnh.

  Khu đô thị mới (K1) nơi sinh hoạt nhộn nhịp của người dân nay vắng người dân qua lại khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

  Các cửa hàng kinh doanh trên đường Thống Nhất đóng cửa thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

  Cán bộ UBND phường Phước Mỹ kiểm tra, xác nhận và cấp giấy đi đường cho những trường hợp cần thiết.

  Lực lượng chức năng kiểm tra thẻ ra vào chợ của người dân tại chợ Thanh Sơn.
   
   
  Sau 1 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đường phố vắng người qua lại,
  các cửa hàng kinh doanh đều đóng cửa.
   
   
  Xe lưu động tuyên truyền việc thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg.