• Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2025 thành công tốt đẹp