Bản tin An ninh trật tự Ninh Thuận ngày 28-11-2017