• Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công Dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chử