• Bản tin An ninh trật tự Ninh Thuận ngày 5/3/2023