• Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế