• Một số hình ảnh hoạt động của đoàn viên, thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022
 •  

  Đoàn viên, thanh niên cấp phát thuốc miễn phí cho người dân
  xã Phước Trung, huyện Bác Ái (năm 2019). Ảnh: V.Miên
   
   
  Đoàn viên, thanh niên tham gia làm đường giao thông tại thôn
  Hiếu Thiện, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam (năm 2019). Ảnh: D.Anh
   
   
  Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh hỗ trợ nước sạch cho đồng bào vùng cao Bác Ái (năm 2020). Ảnh: D.My
   
   
  Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh tại Công viên biển Bình Sơn (năm 2021). Ảnh: V.Nỷ
   
   
  Đoàn viên, thanh niên thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn (năm 2021). Ảnh: H.Nguyệt