• Năng lượng tái tạo-Sự đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh
 • Trong năm 2018, làn sóng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của tỉnh hết sức quy mô, góp phần xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia trong tương lai.
 • Đến thời điểm này, UBND tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 30 dự án điện mặt trời, với tổng công suất 1.788,79MW; dự kiến đến tháng 6-2019 sẽ đưa vào vận hành 13 dự án, công suất 922MW. UBND tỉnh cũng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 14 dự án điện gió, với tổng công suất 798,75MW, trong đó có 3 dự án: Điện gió Đầm Nại, Điện gió Trung Nam và điện gió Mũi Dinh đã đi vào hoạt động; dự kiến đến tháng 6-2019, thêm 8 trụ gió còn lại của Công ty Trung Nam có công suất 18,8MW sẽ đi vào hoạt động. Ngoài ra, từ quý I đến quý III-2019, các Dự án Nhà máy Điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1; nhà máy Điện gió Lợi Hải 2; nhà máy Điện gió Win Energy Chiến Thắng; nhà máy Điện gió Phước Minh; nhà máy Điện gió Hanbaram của Công ty Cổ phần Điện gió Hanbaram sẽ khởi công. .. Sự đột phá trong năng lượng tái tạo sẽ góp phần thúc đẩy trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển nhanh và bền vững trong tương lai không xa.

  Dự án năng lượng Bim xã Phước Minh, huyện Thuận Nam đang khẩn trương thi công.
   
   
  Những tấm Pin mặt trời đang được lắp đặt tại dự án năng lượng Bim xã Phước Minh , huyện Thuận Nam.
   
   
  Dự án điện gió Đầm Nại đã đi vào hoạt động.
   
   
  Công nhân đang thi công mạng lưới điện tại dự án Năng lượng điện mặt trời
  BP Solar xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước.