Bảo tàng Ninh Thuận thu hút khách du lịch

Bảo tàng Ninh Thuận là nơi lưu giữ các hiện vật di sản văn hóa – lịch sử của các dân tộc anh em trong tỉnh như: Kinh, Chăm, Raglai, Hoa, Churu, K’ho.... Tại đây đang bảo quản và trưng bày hàng ngàn hiện vật quý được sưu tầm về văn hóa, lịch sử kháng chiến của quân và dân tỉnh nhà. Hiện vật được trưng bày rất phong phú, đặc sắc, độc đáo, sáng tạo của người dân tỉnh nhà về văn hóa truyền thống của các dân tộc… Những năm gần đây, Bảo tàng Ninh Thuận thu hút đông du khách đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử, nét văn hóa đa dạng của các dân tộc anh em trong tỉnh.

Nhiều bạn trẻ đến Bảo tàng Ninh Thuận tìm hiểu các hiện vật về lịch sử của quân và dân tỉnh nhà.

Du khách đến tham quan những hiện vật quý giá được trưng bày tại Bảo tàng Ninh Thuận.