Mỹ Tân 2 vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

(NTO) Mỹ Tân 2 là một thôn ven biển thuộc xã Thanh Hải (Ninh Hải), có diện tích đất tự nhiên 72,19 ha, với địa hình trải dọc bờ vịnh nên được xác định phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản là kinh tế mũi nhọn. Để Mỹ Tân 2 góp phần cùng xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), dưới sự lãnh đạo của chi bộ thôn, Ban công tác Mặt trận thôn đã tích cực tuyên truyền, tổ chức cho người dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đem lại kết quả khả quan.

Thôn Mỹ Tân 2 có dân số gồm 725 hộ (3.172 khẩu), người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt (chiếm 70%), còn lại là làm nông nghiệp (10%), mua bán và làm các dịch vụ khác (20%). Để góp phần thay đổi diện mạo NTM và giảm nghèo bền vững, Ban công tác Mặt trận thôn tuyên truyền vận động nhân dân không ngừng đầu tư và cải tiến kỹ thuật trong khai thác và nuôi trồng thủy sản, vận động nhân dân đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, thành lập nhiều mô hình như tổ hợp tác khai thác hải sản Đầm Chông, tổ đoàn kết đánh bắt xa bờ và tổ cộng đồng nuôi trồng hải sản. Đặc biệt là qua sự hưởng ứng đồng thuận của Nhân dân về thực hiện công tác Mặt trận thôn, phong trào đoàn kết chung sức xây dựng NTM được đẩy mạnh hiệu quả. Từ đó đời sống kinh tế của khu dân cư Mỹ Tân 2 được ổn định và từng bước phát triển. Mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo đều giảm, tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng dần, hiện nay trong thôn không còn nhà dột nát và tạm bợ.

Cảnh quan môi trường sạch đẹp tại thôn Mỹ Tân 2.

Theo ông Nguyễn Tỉnh, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, hưởng ứng việc thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng NTM, khu dân cư Mỹ Tân 2 vận động nhân dân thực hiện cụ thể từng năm, qua đó đã hoàn thành các tiêu chí như: Điện, văn hóa, giáo dục và giao thông nông thôn, hiện đang xúc tiến bê tông những đoạn đường còn lại. Về văn hóa, Ban công tác Mặt trận thôn vận động Nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, hằng năm đạt từ 92-94% gia đình văn hóa. Từ năm 2011 đến nay, Mỹ Tân 2 được huyện công nhận là khu dân cư văn hóa. Về chăm lo giáo dục, Mỹ Tân 2 vận động gia đình có con em trong độ tuổi đến trường đều được đi học, thành lập hội khuyến học nhằm tạo điều kiện nâng cao tri thức, vận động học sinh bỏ học đến trường. Nhờ đó thôn có số sinh viên học ở các trường cao đẳng, đại học năm sau cao hơn năm trước, nổi bật có 3 em có trình độ cao học. Cứ vào dịp Tết nguyên đán, thôn tổ chức họp mặt cựu sinh viên, sinh viên và học sinh đầu năm để giao lưu tặng quà khuyến khích học tập.

Để xây dựng môi trường, cảnh quan sạch đẹp, Ban công tác Mặt trận thôn vận động nhân dân ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh nơi công cộng, không thải rác, đổ nước ở những nơi vui chơi và tổ chức trồng cây theo hộ gia đình, tuyến đường ven biển. Nhờ đó môi trường của khu dân cư thôn Mỹ Tân 2 rất thông thoáng, sạch sẽ. Qua triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, dân chủ ở khu dân cư Mỹ Tân 2 được phát huy. Khi có vấn đề gì, thôn đều tổ chức cuộc họp phổ biến và lấy ý kiến của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Từ cách làm này, đã tác động nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương, đồng thời thực hiện tốt các quy ước, hương ước.

Qua triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngoài vai trò của Ban công tác Mặt trận thôn, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong thôn đều hoạt động hiệu quả, năm 2017 được xếp loại vững mạnh. Từ kết quả đạt được, người dân thôn Mỹ Tân 2 đã có nhận thức mới về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM. Năm nay, để góp phần duy trì xã Thanh Hải đạt chuẩn NTM, Ban công tác Mặt trận thôn Mỹ Tân 2 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm là tương trợ cộng đồng, phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.