Hiệu quả hoạt động tín dụng tiết kiệm của phụ nữ xã Tân Hải

(NTO) Tân Hải là một trong ba xã thuộc vùng Dự án Hỗ trợ Tam nông huyện Ninh Hải. Toàn xã có 4 thôn, với 2.213 hộ, 9.650 nhân khẩu. Căn cứ thực tế địa phương, Ban Phát triển xã Tân Hải đã xác định 6 chuỗi giá trị sản phẩm tiềm năng: Bò, gà, vịt, hàu, cá mú và lúa.

Tương ứng chuỗi giá trị trên, từ năm 2013, Ban Phát triển xã Tân Hải thành lập 14 nhóm cùng sở thích (CIG) gồm: 2 CIG nuôi bò, 4 CIG nuôi gà, 2 CIG nuôi vịt, 1 CIG nuôi hàu, 1 CIG nuôi cá mú và 4 CIG trồng lúa. Tham gia vào các CIG có tổng số 243 thành viên, trong đó phụ nữ (PN) chiếm 44%. Đầu quý III-2014, từ nguồn Quỹ Dự án nhỏ cạnh tranh (CSG) do Ban Hỗ trợ Kinh doanh nông nghiệp huyện (DASU) Ninh Hải triển khai, Tân Hải được duyệt 4 dự án với tổng mức đầu tư 393,39 triệu đồng, trong đó đã tài trợ 2 dự án cho CIG nuôi gà thôn Thủy Lợi và CIG nuôi bò thôn Gò Đền. Các dự án đã thực hiện có kết quả tốt, góp phần nâng cao thu nhập (ước tính tăng khoảng 50%) cho các thành viên, hầu hết là PN. Chị Trần Thị Bạch Vân, Chủ tịch Hội PN xã, cho biết: Tân Hải có trên 1.000 PN, trong đó có 136 chị là chủ hộ đều trong diện hộ nghèo nên rất tích cực tham gia dự án, thể hiện rõ qua hoạt động của các tổ vay vốn PN.

 
Phụ nữ thôn Thủy Lợi (xã Tân Hải, Ninh Hải) vay vốn tín dụng-tiết kiệm đầu tư nuôi gà, tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Từ hiệu quả của các CIG, để giúp vốn cho PN, cuối năm 2014, Hội PN xã Tân Hải thành lập 4 nhóm tín dụng-tiết kiệm (TD-TK) PN tại 4 thôn, với 39 thành viên tham gia và tháng 10-2015 thành lập thêm 8 nhóm TD-TK PN, mỗi nhóm từ 15-20 thành viên. Qua nguồn vốn từ Quỹ Phát triển kinh tế PN (WDF), Tân Hải đã giải ngân cho vay bình quân mỗi hộ 10 triệu đồng để đầu tư chủ yếu vào chăn nuôi (nuôi heo nái, gà) và mở rộng mặt hàng kinh doanh mua bán nhỏ. Trong các nhóm TD-TK PN thành lập năm 2014, có 2 nhóm vay 24 tháng đã hoàn thành vốn, lãi, ngưng hoạt động từ tháng 8; còn lại 2 nhóm vay 36 tháng dự kiến sẽ kết thúc hoạt động sau 6 tháng nữa. Đối với các nhóm TD-TK PN thành lập năm 2015 cũng đã có gần 1 năm hoạt động, vào ngày 20 hàng tháng các hộ PN vay vốn hoàn trả nợ gốc và lãi đúng như đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và đóng tiết kiệm theo đúng cam kết ban đầu. Theo chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, cán bộ chuyên trách Ban Phát triển xã, đến nay thu nhập bình quân của hộ tham gia vào các nhóm TD-TK PN tăng từ 10-30% so với khi chưa tham gia.

Nhìn chung, các hộ vay TD-TK PN ở Tân Hải đã thực hiện nghiêm túc việc hoàn vốn vay và sử dụng vốn đúng mục đích. Nhiều hộ do PN làm chủ hộ đã có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, tăng thu nhập cho gia đình và ổn định cuộc sống. Đơn cử ở thôn Thủy Lợi, PN vay vốn đã đầu tư nuôi heo, gà hiệu quả như chị Nguyễn Thị Thu Vân từ 1 con heo nái và vài chục con gà, nay đã có 4 con heo nái và 1.000 con gà nuôi thịt. Có thể nói từ nguồn vốn của Dự án Hỗ trợ Tam nông, cụ thể là Quỹ WDF đã giúp Tân Hải phát triển các chuỗi giá trị thế mạnh của địa phương, tạo cơ hội cho PN địa phương vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Theo chị Trần Thị Bạch Vân, tuy vốn cho vay TD-TK PN không lớn nhưng có tác động rất tích cực, không chỉ giúp PN nâng cao vị thế trong gia đình, xã hội và nâng chất lượng cuộc sống, mà qua thực hiện mô hình còn tạo thói quen cho các chị về ý thức tiết kiệm.

Từ kết quả trên, Hội PN xã Tân Hải đang tiếp tục được Quỹ WDF, tên mới là Quỹ Xã hội tỉnh, hỗ trợ nhân rộng, hướng tới mục tiêu giúp PN thoát nghèo bền vững. Cùng với duy trì hiệu quả hoạt động của các nhóm TD-TK PN, Tân Hải tiếp tục vận động các hộ nghèo, cận nghèo, PN tham gia vào các tổ nhóm; gắn kết các nguồn lực từ Quỹ WDF, các quỹ dự án và từ các chương trình khác, hướng tới liên kết sản xuất, kinh doanh với các doanh nghiệp theo các chuỗi giá trị ưu tiên nhằm cải thiện đời sống cho hộ nghèo.