Xã Hộ Hải: Khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn

(NTO) Ngày 15-3-2014, UBND xã Hộ Hải (huyện Ninh Hải) tổ chức lễ khởi công xây dựng đường bê tông nông thôn tại đồng Ninh Căn thuộc thôn Gò Gũ.

 

 
Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn tại đồng Ninh Căn

Thực hiện mục tiêu Chương trình Quốc gia xây dựng NTM, xã Hộ Hải đã bê tông hóa đường giao thông nông thôn đạt 78,5%, bê tông hóa kênh mương cấp II, III đạt 24%, đến nay xã đạt 5/19 tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu đến cuối năm 2014 đạt thêm 6 tiêu chí xây dựng NTM.

Để tiếp tục thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn, được sự hỗ trợ BCHQS tỉnh, của BCĐ xây dựng NTM của huyện, đặc biệt là sự đóng góp của LLVT tỉnh, xã Hộ Hải tiến hành xây dựng tuyến đường bê tông từ Quốc lộ 1A đến đồng Ninh Căn, thôn Gò Gũ. Tuyến đường có chiều dài là 2,5km, tồng số tiền trên 1,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 150 triệu đồng, BCHQS tỉnh huy động hơn 60 cán bộ, chiến sỹ LLVT tham gia đóng góp ngày công, thời gian hoàn thành tuyến đường là 25 ngày. Tuyến đường hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại sản xuất thuận tiện, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM trên địa bàn xã Hộ Hải.