Ninh Phước: Sơ kết phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới"

(NTO) Ngày 24-10, huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015.

Qua 3 năm triển khai phong trào, có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong sản xuất mang lại hiệu quả cao được bà con nông dân đồng tình ủng hộ: mô hình sản xuất lúa giống theo quy trình “1 phải 5 giảm”; mô hình “Cùng nông dân ra đồng” xã Phước Thái; mô hình “Nuôi bò vỗ béo” xã Phước Hải..Nhờ phát huy hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và huy động sức dân, huyện Ninh Phước đã xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn, thủy lợi,  nước sạch… với tổng kinh phí gần 190 tỷ đồng.

UBND huyện trao giấy khen cho 5 tập thể và 4 các nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới".

Từ nay đến năm 2015, huyện Ninh Phước phấn đấu xây dựng các xã Phước Thái, Phước Vinh, Phước Sơn đạt chuẩn nông thôn mới; 5 xã còn lại sớm hoàn thành các tiêu chí và đến năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhân dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.