Ninh Phước: Huy động trên 65 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

(NTO) UBND huyện Ninh Phước vừa tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước triển khai nhiệm vụ trọng tâm xây dựng NTM.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư trên 65 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã trên địa bàn huyện. Qua thống kê, đến nay huyện Ninh Phước có 3 xã chưa đạt chuẩn NTM, đã tăng bình quân 1,15 tiêu chí so với đầu năm 2018. Đối với 5 xã đã đạt chuẩn NTM, qua đối soát 19 tiêu chí theo quy định mới chỉ còn đạt 16-18 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp, cán bộ cấp xã chưa đạt chuẩn về chuyên môn. Đối với huyện Ninh Phước đã đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM, còn 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 chưa có bến xe khách và tiêu chí số 5 về y tế, văn hóa, giáo dục. Riêng tiêu chí bến xe khách do trung tâm huyện Ninh Phước gần Tp. Phan Rang- Tháp Chàm nên không cần thiết phải có bến xe khách của huyện.

Trong thời gian tới, huyện Ninh Phước tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân cùng chính quyền chung tay xây dựng NTM. Huy động các nguồn lực đầu tư nâng cao các tiêu chí NTM đối với 5 xã đã đạt chuẩn. Triển khai xây dựng xã Phước Sơn NTM kiểu mẫu và mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tại thôn Ninh Quý 2. Xây dựng xã Phước Hữu phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2018… Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân tích cực góp phần xây dựng huyện Ninh Phước đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020.