Phước Diêm huy động nguồn lực, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018

(NTO) Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Phước Diêm (Thuận Nam) đã tập trung chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, huy động hiệu quả nhiều nguồn lực trong xã hội hướng đến xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018.

Đồng chí Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Diêm cho biết: Xã có diện tích đất tự nhiên 5.066,22 ha; gồm 5 thôn: thôn Lạc Tân 1, Lạc Tân 2, Lạc Tân 3, Thương Diêm 1, Thương Diêm 2, với 2.669 hộ/11.457 nhân khẩu. Từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã đã có điểm xuất phát khá thuận lợi, đó là sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành; mặt khác, xã đã phát huy được lợi thế, tiềm năng về kinh tế biển để tạo đà phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua thống kê, đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 48 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2,58 %. Điểm nổi bật là trong năm 2017 xã đã huy động được các nguồn lực với tổng kinh phí gần 21 tỷ đồng để thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng, hạng mục thiết yếu như xây dựng trụ sở thôn Lạc Tân 1, Lạc Tân 2; sửa chữa trụ sở thôn Thương Diêm 1 và Lạc Tân 3; xây dựng thêm 6 phòng học và nhà công vụ giáo viên Trường THCS Trương Văn Ly; 6 phòng học, nhà vệ sinh và tường rào cho Trường TH Thương Diêm; xây dựng Trường Mẫu giáo Phước Diêm. Toàn xã lắp thêm 12 cụm loa truyền thanh; xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng hệ thống điện thắp sáng trên các trục đường giao thông; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; đưa chợ Cà Ná vào hoạt động đảm bảo phục vụ nhu cầu giao thương của nhân dân 2 xã Phước Diêm và Cà Ná. Các chỉ tiêu phổ cập giáo dục THCS đạt 100%; hoạt động văn hóa-thể thao được nâng lên; công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ cho người nghèo luôn thực hiện tốt; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động có chuyển biến tích cực...

Phước Diêm phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Đến nay, xã đã đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng NTM theo bộ tiêu chí mới. Hiện còn 2 tiêu chí chưa đạt, đó là, tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường học.

Để phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí chưa đạt trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thanh Hùng, cho biết thêm: Chính quyền địa phương tiếp tục xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống chính trị và phổ biến cho người dân hiểu gắn với phát huy vai trò chủ thể của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng”, qua đó khơi dậy phong trào thi đua lao động, sản xuất, tạo sự đồng lòng, quyết tâm của người dân để đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Đối với tiêu chí số 2 về giao thông, xã tiếp tục huy động, tập trung nguồn lực bê tông hơn 8,7 km đường xã, đường trục thôn và liên thôn, nhằm đảm bảo đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện cho người dân. Về thực hiện tiêu chí số 5 “Trường học”, hiện địa phương đang được đầu tư xây dựng 6 phòng học, nhà vệ sinh và tường rào, với tổng kinh phí 3,65 tỷ đồng cho Trường TH Thương Diêm; tiếp tục đầu tư xây dựng 6 phòng lầu và 3 phòng công vụ giáo viên với tổng kinh phí 6,9 tỷ đồng cho Trường THCS Trương Văn Ly... Tin rằng, xã Phước Diêm cơ bản đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018, qua đó sẽ làm đổi mới diện mạo nông thôn gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.