Phương Hải: Nỗ lực giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

(NTO) Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2017, xã Phương Hải (Ninh Hải) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phát huy kết quả đạt được, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng các giải pháp giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt.

Về xã Phương Hải hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ diện mạo nông thôn ở đây, đường làng, ngõ xóm khang trang, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Có được kết quả trên, chính là nhờ sự đồng lòng, chung sức của nhân dân và chính quyền xã trong việc thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Điểm lại quá trình thực hiện trong 5 năm qua, toàn xã đã bê tông, cứng hóa trên 24 km đường giao thông nội thôn, nội đồng; hệ thống trường học, trạm y tế, chợ nông thôn, công trình văn hóa được đầu tư hoàn chỉnh, trên 98% hộ dân sử dụng lưới điện quốc gia, nước sạch hợp vệ sinh... Đồng chí Trần Phi Mang, Chủ tịch UBND xã Phương Hải nhìn nhận: Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Cùng với niềm vui đó, địa phương cũng hết sức trăn trở để tìm các giải pháp nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt; đồng thời xác định rõ những tiêu chí đạt chuẩn còn thấp để tiếp tục phát huy, cũng như tập trung đầu tư hoàn thiện.

Diện mạo nông thôn mới xã Phương Hải (Ninh Hải).

Trong 19 tiêu chí NTM, hiện có 2 tiêu chí chưa đạt bền vững mà xã đang quan tâm, xây dựng lộ trình phù hợp để hoàn chỉnh, đó là tiêu chí số 5 và tiêu chí số 13. Tiêu chí số 5 về trường học, theo nhận định của xã, mặc dù các trường trên địa bàn cơ bản đạt nhưng vẫn còn một số trường đã xuống cấp và thiếu phòng chức năng. Để khắc phục vấn đề này, bên cạnh việc huy động nguồn lực đóng góp từ nhân dân, xã cũng kiến nghị, đề xuất cấp trên xem xét bố trí nguồn vốn để xây dựng hoàn thiện tiêu chí này trong thời gian tới. Đối với tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, là trở ngại lớn đối với địa phương, vì tiêu chí này chi phối đến nhiều lĩnh vực như thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo… Mặt khác, trong cơ cấu tiêu chí 13, đòi hỏi phải có ít nhất 1 hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả thì mới đáp ứng đầy đủ nội dung của tiêu chí. Tuy nhiên, trên địa bàn trước đây chỉ có 1 HTX nhưng đã giải thể. Giải pháp căn cơ để giải quyết khó khăn trên, được xã xác định chính là việc quyết tâm xây dựng đồng bộ, tổ chức lại hình thức sản xuất phù hợp, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển toàn diện, nâng cao thu nhập, tiến đến giảm sâu và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Theo đó, Đảng ủy, UBND xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tiến tới thành lập HTX, tổ hợp tác, vận động người dân tham gia, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Cùng với đó, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: Mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, nuôi hàu đại dương, trồng dưa hấu, làm muối kết hợp với nuôi artemia, nuôi bò vỗ béo… Mục tiêu của xã đề ra trong năm 2018, phấn đấu mức thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm từ 2-3%...

Có thể nói, mặc dù còn nhiều khó khăn nhất định, tuy nhiên với những cách làm và mục tiêu cụ thể sẽ giúp cho cán bộ và nhân dân Phương Hải tiếp tục giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM trong những năm tiếp theo, góp phần tích cực trong tiến trình đưa huyện Ninh Hải trở thành huyện NTM vào năm 2019.