Khởi sắc các xã nông thôn mới

(NTO) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung thực hiện từ năm 2011 đến nay. Toàn tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo động lực phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao toàn diện đời sống nông dân, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Đây là thành tựu quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta sau 43 năm giải phóng quê hương và 26 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận.

Tỉnh ủy (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 24-5-2011, về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng NTM đến năm 2020. Triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy, cấp ủy và chính quyền các địa phương xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Nông dân là chủ thể trong quá trình phát triển và xây dựng NTM gắn với phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, các cơ sở công nghiệp dịch vụ và làng nghề. Xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư, đồng thời đảm bảo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ”. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng, phát triển NTM. Trong quá trình phát triển, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đa dạng và bền vững kết hợp phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống…

Xã Phước Hậu (Ninh Phước) thực hiện hiệu quả mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất lúa
cho năng suất cao, giúp nông dân tăng thu nhập, nâng cao các tiêu chí NTM.

Toàn tỉnh hiện có 47 xã vùng nông thôn, chiếm 64% dân số trên địa bàn tỉnh. Triển khai đưa Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy vào cuộc sống, các địa phương đã huy động các nguồn lực xã hội tập trung đầu tư xây dựng NTM. Trong gần 7 năm qua, tỉnh ta đã huy động trên 6.500 tỷ đồng đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ 162 tỷ đồng; vốn do ngân sách địa phương đầu tư 168 tỷ đồng; vốn vay tín dụng 4.277 tỷ đồng; vốn lồng ghép các dự án 1.596 tỷ đồng; vốn do nhân dân đóng góp 92,7 tỷ đồng… Nguồn vốn huy động được đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất, trường học, trạm y tế, đào tạo nghề, chợ nông thôn, mở rộng lưới điện, cấp nước sạch sinh hoạt, thiết chế văn hóa- thể thao, cải thiện nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn 47 xã. Qua đó đã đưa diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc, tạo động lực mới nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Xã Thành Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) là địa phương đầu tiên nỗ lực về đích đạt chuẩn NTM vào tháng 4- 2015, đến nay toàn tỉnh có 17 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM, chiếm 36% số xã trên địa bàn tỉnh. Các huyện triển khai nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân. Thu nhập bình quân hiện nay của người dân ở các xã NTM đạt trên 35 triệu đồng/người/năm. Nhiều HTX được thành lập mới phát huy tốt vai trò kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, tích cực góp phần xây dựng các địa phương đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM như: HTX Thương mại- Dịch vụ Nông nghiệp Nhất Tiến (xã Thành Hải, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm), HTX Măng tây An Xuân- Ninh Thuận, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Hải, HTX Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Hộ Hải, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thái An (Ninh Hải); HTX Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Saemaul thôn Tân Lập 2, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Mỹ Sơn (Ninh Sơn), HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bắc Phong (Thuận Bắc), HTX Dịch vụ Nông nghiệp Phước Nam (Thuận Nam)…

Hệ thống kênh mương được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu nước
sản xuất nông nghiệp cho nông dân.

Đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội và tình hình quốc phòng, an ninh ở các xã đạt chuẩn NTM ngày càng phát triển bền vững, tạo tâm lý phấn khởi động viên nhân dân chung tay nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Nhiều nông hộ tự nguyện hiến đất để xây dựng kênh mương nội đồng, mở rộng giao thông nông thôn. Đơn cử như xã Phước Vinh (Ninh Phước) có 607 hộ tự nguyện hiến 9,2 ha đất xây dựng 65 tuyến kênh thuộc hệ thống thủy lợi Lanh Ra phục vụ tưới cho gần 1.700 ha đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Nông dân xã Công Hải (Thuận Bắc) tự nguyện hiến 6.500 m2 đất ở để mở rộng đường đi thông thoáng khu dân cư. Nhân dân xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) tự nguyện hiến gần 1.300 m2 đất ở để mở rộng giao thông các khu dân cư và 1.500 m2 đất sản xuất xây dựng tuyến đường liên thôn Núi Ngỗng- Láng Ngựa, góp phần xây dựng địa phương đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM vào cuối năm 2015. Hoặc như thôn Hoài Nhơn (xã Phước Hậu, Ninh Phước) chủ động thực hiện chương trình thắp sáng đường quê, nhân dân tự nguyện đóng góp gần 90 triệu đồng lắp đặt 150 bóng đèn led với chiều dài 5,5 km đưa vào sử dụng trong tháng 1-2018. Ông Nguyễn Thành Long, người cao tuổi ở thôn Hoài Nhơn phấn khởi: Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy thôn xóm ngày càng phát triển không thua kém gì vùng thị trấn. Đường đi lối lại trong thôn đều được bê tông xi măng sạch đẹp, lắp bóng điện sáng trưng vào ban đêm. Bà con chuyển đổi ruộng gò sang trồng nho, trồng táo có thu nhập cao nâng cao đời sống, khu dân cư thanh bình. Chương trình xây dựng NTM đã thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Ông Võ Long, người cao tuổi ở thôn Mỹ Phong (xã Thanh Hải, Ninh Hải) chia sẻ: Ngày 19- 3 vừa qua, bà con vui mừng dự Lễ công bố xã Thanh Hải đạt chuẩn NTM, có lãnh đạo tỉnh về dự động viên nhân dân địa phương tích cực tham gia xây dựng thôn xóm ngày càng giàu đẹp. Qua 43 năm giải phóng quê hương và 26 năm tái lập tỉnh, cấp trên đã quan tâm hỗ trợ cho xã Thanh Hải từ vùng quê nghèo ven biển trở thành địa phương đạt chuẩn NTM có cuộc sống phát triển. Với trách nhiệm người cao tuổi, tôi tích cực tuyên tuyền, vận động bà con thôn xóm đoàn kết tham gia đóng góp cùng chính quyền địa phương nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Qua gần 7 năm triển khai đưa Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) vào cuộc sống đã tạo động lực phát triển mới trên địa bàn 47 xã vùng nông thôn. Các dự án hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Tỉnh ta tiếp tục huy động các nguồn lực tập trung hỗ trợ xây dựng các xã Lương Sơn, Phước Hữu, Vĩnh Hải, Phước Diêm đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM vào cuối năm 2018. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn NTM; 33 xã có đường liên thôn được cứng hóa, ngõ xóm sạch không lầy lội vào mùa mưa, đường trục chính nội đồng được cứng hóa; 36 xã có hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất, kênh mương được kiên cố hóa; có các công trình phục vụ việc chuẩn hóa giáo dục đạt chuẩn; 35 xã có nhà văn hóa, khu thể dục thể thao đạt chuẩn; 42 xã có các công trình y tế được chuẩn hóa; có 50% số xã thu nhập đầu người tăng 1,5- 2 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh dưới 5%. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy góp phần cùng toàn tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.