Tổng kết mô hình “Chuyển đổi cây trồng-thâm canh cây mè” tại xã Phước Chính

Ngày 11-8, Trạm Khuyến nông huyện Bác Ái phối hợp với UBND xã Phước Chính, tổng kết mô hình chuyển đổi cây trồng – ...
Các tin đã đưa ngày: