Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái tổ chức kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023

Ngày 6/12, Ban Thường vụ huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các ...
Các tin đã đưa ngày: