Sửa đổi quy định sử dụng người lao động nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người ...
Các tin đã đưa ngày: