Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2030

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam, vừa ký ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất ...
Các tin đã đưa ngày: