Ngày 22-5 sẽ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sáng nay, 10-2, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những yêu cầu quan trọng nhất cần được đảm bảo đối với cuộc bầu cử.

Theo đó, cuộc bầu cử cần được thực hiện dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; thực sự là ngày hội của toàn dân. Công tác tuyên truyền về bầu cử cần kết hợp với tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong cùng thời điểm. Cần đảm bảo bầu đủ số lượng đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, cơ cấu hợp lý. Tổng bí thư cũng lưu ý về sự đồng bộ trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ trong toàn hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 sẽ được tổ chức trong một ngày: Chủ nhật, 22-5-2011.

(Nguồn SGGP)