Thẻ bảo hiểm y tế năm 2018: Những điểm mới cần biết

(NTO) Nhiều người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hỏi về những điểm mới của thẻ BHYT năm 2018 như thế nào?

- Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời về những điểm mới như sau: Thẻ BHYT mới không ghi giá trị sử dụng đến ngày mà chỉ ghi từ ngày. Để biết giá trị sử dụng, người tham gia có thể chủ động tra cứu trên cổng thông tin BHXH Việt Nam theo mã số BHYT ghi trên thẻ, danh sách tại đơn vị quản lý đối tượng. Trường hợp vẫn còn vướng mắc, có thể liên hệ với cơ quan BHXH qua tổng đài ĐT: 1900699668 để được giải đáp. Đến kỳ hạn đóng tiền, cơ quan BHXH sẽ có trách nhiệm thông báo thông tin kịp thời qua các cấp đơn vị để người tham gia tiếp tục đóng bảo hiểm.

Trường hợp đổi thẻ mới giá trị sử dụng năm 2017 sang năm sau tiếp tục tham gia, cơ quan BHXH chỉ cấp giá trị sử dụng thẻ trong dữ liệu từ ngày 1-1-2018 và in danh sách cấp thẻ gửi đơn vị quản lý đối tượng để thông tin về giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT. Thẻ đã cấp cho người tham gia năm 2017 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng. Nếu chưa nhận được thẻ mới nhưng có nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, người tham gia cần chủ động đến cơ quan BHXH kê khai và lấy thẻ mới. Nếu thẻ cũ còn giá trị sử dụng thì vẫn tiếp tục được KCB BHYT bình thường.

Việc xác định thời điểm 5 năm liên tục ghi trên thẻ BHYT hiện nay của một số trường hợp còn chưa chính xác lý do là quá trình tham gia cấp theo mã thẻ BHYT chưa đồng bộ với mã số BHXH trên thẻ BHYT mới. Vì vậy, đơn vị và người tham gia cần hỗ trợ cơ quan BHXH kiểm tra khi nhận thẻ. Nếu chưa đúng thì thông tin lại cho cơ quan BHXH để rà soát danh sách và đổi lại thẻ cho đối tượng.

Đối với các cơ sở KCB về BHYT khi tra cứu thông tin về thẻ BHYT của người tham gia trên cổng thông tin giám định về BHYT mà cơ sở dữ liệu không đầy đủ hoặc không đúng thì liên hệ với bộ phận giám định thẻ BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng KCB BHYT để xác minh, không được phép yêu cầu bệnh nhân, người bệnh quay về đổi thẻ BHYT. Cơ quan BHXH cũng yêu cầu trả ngay thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia, đồng thời có hướng dẫn cho các trường hợp thiếu tờ khai đến cơ quan BHXH kê khai bổ sung và nhận ngay thẻ BHYT mới.

 Nhiều người dân muốn biết, việc áp dụng những quy định mới, vậy quyền lợi của người tham gia BHYT có ảnh hưởng không ?

- Ông Nguyễn Mạnh Tú: Không bỏ sót quyền lợi của người tham gia BHYT. Trường hợp người có thẻ BHYT đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia, sẽ được hưởng theo đối tượng có quyền lợi BHYT cao nhất và chỉ được cấp 1 thẻ BHYT duy nhất theo đối tượng có thứ tự đầu tiên quy định tại Điều 12 Luật BHYT. Vì vậy, người tham gia cần chủ động thông tin và cung cấp các giấy tờ chứng minh quyền lợi BHYT cao hơn cho cơ quan BHXH.

Hệ thống phần mềm đảm bảo việc hỗ trợ các cơ sở KCB tra cứu được giá trị của cả thẻ BHYT có mã số BHXH và thẻ BHYT cũ trong trường hợp người tham gia BHXH xuất trình 1 trong 2 thẻ BHYT còn giá trị để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia khi đi KCB.

Thực tế, có trường hợp thẻ mới của người bệnh đã hết thời hạn sử dụng, nhưng thẻ BHYT cũ vẫn còn thời hạn sử dụng. Nguyên nhân là đơn vị sử dụng lao động đã báo cắt giảm thẻ BHYT cũ khi chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng cơ quan BHXH không yêu cầu đơn vị thu hồi do dữ liệu quá trình tham gia đã được cập nhật trên Hệ thống dữ liệu quốc gia. Việc cập nhật dữ liệu một số trường hợp chưa kịp thời đã được BHXH Việt Nam giải quyết ngay trong ngày đầu tiên thẻ BHYT mới có hiệu lực. Để không xảy ra thêm các trường hợp đó, BHXH Việt Nam đã yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin trong tháng 1-2018 phải luôn có 1 tổ trực đảm bảo toàn bộ cơ sở dữ liệu cũ và mới đều được thống nhất, đưa lên Cổng thông tin điện tử của ngành, không bỏ sót quyền lợi của người tham gia.

Trường hợp người có thẻ BHYT đang điều trị tại cơ sở KCB nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng, ngày 29-12-2017, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 5917/BHXH-CSYT hướng dẫn riêng các trường hợp này. Theo đó, quỹ BHYT vẫn thanh toán chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo chế độ quy định cho đến hết đợt điều trị ngoại trú cho người bệnh BHYT. Đối với trường hợp điều trị nội trú, quỹ BHYT sẽ thanh toán chi phí cho đến khi ra viện cho các trường hợp thẻ hết hạn sử dụng vào cuối năm tài chính (ngày 31-12) và chưa có thẻ BHYT mới do các nguyên nhân khách quan (khâu lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT không kịp thời; cơ quan, đơn vị, hộ gia đình đã tham gia BHYT nhưng chưa kịp nhận thẻ BHYT).

Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa tham gia BHYT cho người lao động trong năm tài chính mới, cơ quan BHXH sẽ thông báo để chủ sử dụng lao động biết về việc này và nêu rõ người bệnh sẽ không được hưởng quyền lợi KCB BHYT khi thẻ BHYT đã hết hạn sử dụng.