Tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở Ninh Hải

(NTO) Ngày 14-10, Hội Phụ nữ huyện Ninh Hải phối hợp với Đồn Biên phòng Ninh Chử tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2016 cho 60 cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở (PNCS).

 
Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2016.

Tại hội nghị, cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở được cán bộ Đồn Biên phòng Ninh Chử phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP, ngày 3-9-2015 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển quốc gia; thông tin thời sự về tình hình biển Đông và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về biển Đông…