Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Tư lệnh Hải quân: Tập huấn công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển, đảo và hội nhập quốc tế

(NTO) Trong 2 ngày (25 và 26-8), tại Học viện Hải quân (Tp. Nha Trang, Khánh Hòa), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển, đảo và hội nhập quốc tế. Tham dự có 160 cán bộ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo Đảng địa phương trong toàn quốc và cán bộ chủ trì các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân.

Các học viên được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề do báo cáo viên cao cấp của Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế về kinh tế, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Cục Báo chí, Cục Thông tin, tuyên truyền đối ngoại… truyền đạt: Các hiệp định thương mại tự do-Những cơ hội, thách thức đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập; Đường lối, chính sách và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Vai trò, trách nhiệm của báo chí và các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp ở biển Đông và vụ kiện pháp lý giữa Philippines và Trung Quốc; Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong tình hình mới. Ngoài ra, các học viên còn được nghe lãnh đạo của Quân chủng Hải quân thông báo tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây và kết quả hoạt động bảo vệ chủ quyền của Hải quân nhân dân Việt Nam...