Lịch cắt điện công tác (Từ ngày 14/11/2011 đến 20/11/2011)

Thông điệp: “Vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích của mỗi gia đình, mọi người hãy tiết kiệm điện bằng cách sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, tắt bớt các đèn chiếu sáng, điều hoà nhiệt độ và các thiết bị không cần thiết”.

• Ngày 14/11/2011:

Một phần thôn Phước Đồng - xã Phước Hậu; các thôn: Văn Lâm 1, 2, 3, Phước Lập, Tam Lang 1 và 2 - xã Phước Nam; xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam - huyện Ninh Phước từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn An Hòa - xã Xuân Hải - huyện Ninh Hải từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

• Ngày 15/11/2011:

Đường Thống Nhất từ ngã tư Trần Phú đến ngã 3 Tân Hội - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn Hộ Diêm - xã Hộ Hải; xã Xuân Hải (trừ thôn Thành Sơn, An Hòa), Tân Hải - huyện Ninh Hải từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30.

Một phần thôn Hộ Diêm - xã Hộ Hải - huyện Ninh Hải từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Thôn Ba Tháp - xã Bắc Phong - huyện Thuận Bắc từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30.

Thôn Mỹ Nhơn - xã Bắc Phong - huyện Thuận Bắc từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần khu phố 4, 7 - thị trấn Phước Dân; một phần thôn Thành Đức, Tân Đức, thôn Hữu Đức - xã Phước Hữu - huyện Ninh Phước từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần khu phố 3, 4 - phường Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 7 giờ 50 đến 12 giờ.

• Ngày 16/11/2011:

Một phần thôn Phước Đồng - xã Phước Hậu - huyện Ninh Phước; xã Cà Ná, Phước Diêm - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Các tổ 1, 7, 8 và 12 - khu phố 3, tổ 1, 2 - khu phố 6, tổ 16B - khu phố 4 - phường Bảo An - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần đội 13 - thôn Triệu Phong - xã Quảng Sơn - huyện Ninh Sơn từ 7 giờ 40 đến 11 giờ 30.

• Ngày 17/11/2011:

Một phần khu phố 1, 2 - phường Đài Sơn; một phần dân cư tổ 11 - khu phố 6 phường Bảo An; tổ 2 - khu phố 1 - phường Phước Mỹ - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Một phần dân cư tổ 1 - khu phố 1 - phường Phước Mỹ; tổ 8, 9 - khu phố 6 - phường Bảo An; tổ 3 - khu phố 1, tổ 1, 8 - khu phố 2, tổ 21 - khu phố 5 - phường Thanh Sơn - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn Nho Lâm, thôn Văn Lâm 2 - xã Phước Nam - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần đội 2, đội 3 - thôn La Vang 1; một phần đội 15 - thôn Thạch Hà 2 - xã Quảng Sơn - huyện Ninh Sơn từ 14 giờ đến 17 giờ.

Một phần khu phố 3 - thị trấn Tân Sơn - huyện Ninh Sơn từ 7 giờ 40 đến 11 giờ 30.

Thôn Ma Oai 2 - xã Phước Thắng - huyện Bác Ái từ 8 giờ đến 17 giờ.

• Ngày 18/11/2011:

Tổ 16 - khu phố 2, tổ 14 - khu phố 3, tổ 8, 15 - khu phố 4 - phường Đài Sơn - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn Nho Lâm - xã Phước Nam; xã Nhị Hà, Phước Hà - huyện Thuận Nam; một phần thôn Mông Đức, các thôn: Thành Đức, Hữu Đức, Tân Đức, Hậu Sanh và La Chữ - xã Phước Hữu - huyện Ninh Phước từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn Lâm Phú - xã Lâm Sơn - huyện Ninh Sơn từ 8 giờ đến 11 giờ 30.

• Ngày 19/11/2011:

Một phần khu phố 3, khu phố 2 - phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn Kiền Kiền - xã Lợi Hải - huyện Thuận Bắc từ 8 giờ đến 17 giờ.

• Ngày 20/11/2011:

Một phần phường Mỹ Bình; các phường: Mỹ Hải, Mỹ Đông và Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 7 giờ 50 đến 12 giờ 30.