Bạn đọc hỏi - Ngành thuế trả lời

Một bạn đọc ở TP. Phan Rang – Tháp Chàm hỏi, hiện tại công ty của tôi đang áp dụng bán hàng có khuyến mãi, nhưng số lượng hàng khuyến mãi lên đến 10 món hàng. Vậy cách viết hóa đơn GTGT của hàng hóa khuyến mãi ra sao và áp dụng văn bản nào ?

(NTO) Trả lời: Theo quy định tại điểm 2.4 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, ngày 26-12-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, thì: Trường hợp công ty dùng hàng hóa để khuyến mãi (sản phẩm hàng hóa dùng để khuyến mãi theo đúng quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.