Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Cụm thi đua số 9: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 15/5, tại hội trường Vườn Quốc gia Phước Bình, xã Phước Bình (Bác Ái), Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam – Cụm thi đua số 9 gồm các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội trong cụm đã phát động, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với các phong trào, cuộc vận động của địa phương, lập thành tích chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước và từng địa phương; Hội CCB các tỉnh đã tích cực tham gia phối hợp với công an, cán bộ thôn, tổ dân phố cùng các cơ quan chức năng giải quyết 109 vụ việc gây rối trật tự ở cơ sở; hòa giải thành 247 vụ mâu thuẩn trong nhân dân; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, thăm hỏi và tặng quà các hộ CCB nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp lễ, Tết; phối hợp chỉ đạo khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội. 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Cụm thi đua số 9 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Hội CCB các tỉnh trong cụm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên CCB và hoạt động tình nghĩa. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo và xóa nhà tạm cho hội viên CCB theo chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội...