Tin tổng hợp

* Năm 2023, lĩnh vực trồng trọt được ngành Nông nghiệp cơ cấu lại theo hướng ứng dụng công nghệ cao đối với các sản phẩm nông nghiệp đặc thù thích ứng với biến đổi khí hậu. Khai thác hiệu quả hệ thống thủy lợi hiện có gắn với phát huy hiệu quả hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, diện tích sản xuất chủ động tưới đạt 62,38%; trong năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng được 1.669 ha, vượt 28,4% kế hoạch (1.300ha), trong đó chuyển đổi 657,7 ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng đặc thù có hiệu quả kinh tế cao, lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay chuyển đổi được 1.920,7 ha, đạt 96% mục tiêu Nghị quyết (2.000ha); giá trị sản xuất bình quân 143,8 triệu đồng/ha đất sản xuất, cao hơn 5 triệu đồng/ha so 2022; xây dựng được 67 liên kết chuỗi giá trị nông sản (trong đó có 35 liên kết chuỗi giá trị quy mô cánh đồng lớn), tăng 6 liên kết so 2022; trong năm cấp thêm 19 mã vùng trồng/202,434 ha (1 mã số vùng trồng Bưởi xuất khẩu đi Mỹ với diện tích 23ha; 5 mã số vùng trồng Nho với diện tích 72,8 ha; 5 mã số vùng trồng Táo xanh với diện tích 31,084 ha; 4 mã số vùng trồng Măng tây với diện tích 46,54 ha…), nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 29 mã vùng trồng/283,034 ha.

Nông dân xã Phước Thuận (Ninh Phước) chăm sóc vườn nho hạ đen không hạt. Ảnh: Văn Nỷ

Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng được theo dõi thường xuyên và kết hợp với công tác điều tra định kỳ nắm chắc tình hình sinh vật gây hại trên địa bàn tỉnh, kịp thời thông báo, cảnh báo kịp thời cho nông dân về biện pháp phòng trừ khi còn phạm vi nhỏ. Do đó, cả 3 vụ được kiểm soát chặt chẽ, không xảy dịch bệnh quy mô lớn

* Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh, ngành Nông nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4”, qua kiểm tra, kiểm soát 3.407 lượt tàu cá tại cảng cá đều tuân thủ quy định, không phát hiện tàu cá vi phạm; tổ chức lại khai thác vùng bờ và vùng lộng theo hạn ngạch khai thác đã được UBND tỉnh công bố; phát triển khai thác vùng khơi gắn với chính sách hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg, hình thành đội tàu cá 806 tàu (751 tàu khai thác thủy sản, 55 tàu dịch vụ khai thác thủy sản) đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản, dịch vụ khai thác thủy sản trên các vùng biển xa. Dự kiến năm 2023 có khoảng 2.097 hồ sơ được phê duyệt và đang chờ Trung ương bố trí kinh phí hỗ trợ.

Ngư dân Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) khai thác hải sản hợp pháp đạt sản lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

Công tác chỉ đạo sản xuất, đã kịp thời nắm bắt và thông tin diễn biến ngư trường cho ngư dân để chủ động di chuyển tàu các xuống ngư trường phía Nam hoạt động khai thác thủy sản (sản lượng cá nổi như cá cơm, cá ngừ xuất hiện dầy hơn so với các năm trước), tổng sản lượng khai thác ước được 131.588 tấn, tăng 3% so năm 2022, vượt 6,1% KH. Năng lực tàu cá hiện tại là 2.293 chiếc từ 6m trở lên, tăng 26 chiếc so năm 2022 (Tăng số lượng tàu có chiều dài 15m trở lên có công suất lớn).

* Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 642/QĐ-UBND công nhận vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao An Hải (Ninh Phước). Đây là vùng sản xuất nông nghiệp thuộc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú, với tổng diện tích 130ha. Trong thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú cùng các tổ chức, cá nhân sản xuất trong khu vực tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao An Hải trong các năm tiếp theo đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

* Năm 2023, huyện Thuận Bắc đã giới thiệu và giải quyết việc làm mới cho 1.179 lao động, vượt kế hoạch 31%. Ngoài ra, cũng trong năm 2023, huyện Thuận Bắc cũng đã tổ chức đưa 09 lao động sang nước ngoài làm việc, đạt 64,3% kế hoạch. Tổ chức 02 buổi hội nghị tư vấn viêc làm tại huyện, xã với số lượng 280 lao động tham gia; tiến hành mở 14 lớp đào tạo nghề với 352 lao động tham gia, vượt kế hoạch 89,5%. Đồng thời Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; tập huấn triển khai thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động. Trong năm 2024, huyện Thuận Bắc tiếp tục tăng cường kết nối cung - cầu thị trường lao động, liên kết đào tạo nghề gắn với phát triển doanh nghiệp, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,5%.