Cần ngăn chặn tình trạng cừu thả rong ăn cây xanh trên đường

Sáng ngày 24/10, tại tuyến đường Trung tâm huyện Thuận Nam, chúng tôi ghi nhận có đàn cừu khoảng 20 con leo lên dải phân cách để ăn cỏ, dương sỉ, bông giấy đang phát triển xanh tốt.

Ngoài ra, việc đàn cừu di chuyển trên tuyến đường trung tâm này nguy cơ sẽ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng quan tâm tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành việc chăn thả gia súc đúng nơi quy định; xử lý trình trạng thả rong gia súc để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân. Đồng thời, tăng cường quản lý, bảo vệ, chăm sóc cây xanh nhằm tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp trên tuyến đường trung tâm của huyện Thuận Nam.

Cừu ăn cỏ và dương sỉ trên tuyến đường Trung tâm huyện Thuận Nam.