Hội Nông dân Bác Ái: Tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Những năm qua, công tác hội và phong trào nông dân (ND) trên địa bàn huyện Bác Ái đã có sự chuyển biến về nhiều mặt, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động ND chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, gắn với xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), giúp hội viên (HV) phát triển kinh tế, tích cực xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Điển hình trong đó có Hội ND xã Phước Thành thực hiện tốt việc vận động ND chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên ở địa phương, nhờ đó đến nay trên địa bàn xã phát triển gần 40 ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao với các giống như: Bưởi da xanh, bơ, mít, xoài Đài Loan... và đàn gia súc trên 3.500 con, qua đó giúp kinh tế nhiều HV, ND ngày càng phát triển.

Đến thăm mô hình chăn nuôi bò sinh sản kết hợp trồng cây ăn quả của gia đình ông Mang Bích ở thôn Đá Ba Cái, chúng tôi được ông Bích cho biết: Trước đây cuộc sống gia đình ông khó khăn, chỉ sản xuất được một vụ vào mùa mưa với các loại cây trồng như đậu, bắp. Từ ngày xã vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nên gia đình ông vay 35 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện mua 3 con bò về chăn nuôi kết hợp kết hợp trồng cây ăn quả. Nhờ chăm chỉ làm ăn nên đến nay gia đình phát triển đàn bò được 12 con và 3,5 ha đất canh tác điều, dừa xiêm, xoài, mít, thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng, cuộc sống gia đình giờ ổn định.

Nông dân Bác Ái phát triển mô hình nuôi heo đen giúp ổn định kinh tế gia đình.

Ông Katơr Ương, Chủ tịch Hội ND xã Phước Thành cho biết: Hiện Hội ND xã đang quản lý 3 tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn dân cư, với tổng dư nợ trên 4 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ vay từ 15-50 triệu đồng, với 8 chương trình tín dụng. Từ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, nhiều HV đầu tư đúng mục đích mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhờ đó không chỉ thoát được nghèo mà còn vươn lên, cuộc sống khá giả, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Thời gian tới, Hội ND tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho HV được tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư, mở rộng các mô hình kinh tế, phát triển dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ HV phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xác định ND là nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong đó nâng cao thu nhập của người dân có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo bền vững đối với huyện Bác Ái. Thời gian qua, Hội ND huyện chú trọng tập trung tuyên truyền vận động ND chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo chuỗi giá trị từng bước cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững. Đồng thời bám sát vào các chủ trương chính sách đang triển khai thực hiện tại địa phương, phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền, với các ngành liên quan hướng dẫn, vận động nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào quá trình sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó thu được kết quả tích cực. Hiện diện tích sản xuất nông nghiệp toàn huyện đạt trên 11.500 ha, với trên 5.000 ha chủ động nước, giúp cho sản lượng lương thực năm sau cao hơn năm trước. Nhiều cây trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp điều kiện tự nhiên ở địa phương như: Bưởi, sầu riêng, chuối, điều, xoài... khẳng định được chỗ đứng trên địa bàn thông qua việc triển khai các mô hình sản xuất mới, kết hợp với tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, dạy nghề giúp người dân tiếp cận với khoa học - kỹ thuật áp dụng vào sản xuất phát huy hiệu quả; chăn nuôi được quan tâm chỉ đạo phát triển trở thành thế mạnh của địa phương, khuyến khích phát triển các trang trại, góp phần gia tăng số lượng, chất lượng đàn gia súc. Đến nay, trên địa bàn huyện phát triển đàn gia súc với trên 91.000 con; việc tuyên truyền, vận động củng cố và thành lập các loại hình kinh tế HTX, tổ hợp tác, phát triển kinh tế trang trại, liên kết liên doanh với các doanh nghiệp được khuyến khích.

Hội ND huyện Bác Ái còn phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức 34 đợt tuyên truyền thu hút trên 21.500 lượt cán bộ, HV, ND tham gia tìm hiểu kiến thức về kinh tế tập thể (KTTT), khuyến khích thành lập HTX ở những nơi có điều kiện, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất giữa các tổ chức HTX theo chuỗi giá trị, gắn với du lịch sinh thái cộng đồng nhằm gia tăng chuỗi giá trị nông sản đặc thù của địa phương, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho HV. Hiện huyện có 12 HTX với 361 thành viên tham gia, 18 tổ hội ND nghề nghiệp, 1 tổ hợp tác chuối hột mồ côi và 28 trang trại hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, trang trại tổng hợp và trang trai trồng trọt; các cấp hội cũng đã trực tiếp và phối hợp thực hiện trên địa bàn 12 dự án với số tiền trên 1,36 tỷ đồng, với 89 hộ tham gia từ các nguồn quỹ hội, trong đó có 10 dự án từ nguồn quỹ hỗ trợ ND các cấp và 2 dự án do Trung ương Hội hỗ trợ.

Từ sự đầu tư của Nhà nước, sự định hướng của Huyện ủy, UBND huyện và sự tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động ND chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của các cấp hội giúp đời sống nhân dân trên địa bàn huyện từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động hằng năm đều tăng, các dịch vụ xã hội cơ bản được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm bình quân gần 6% góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XIII, XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội ND huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Chủ tịch Hội ND huyện Bác Ái cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Hội ND huyện tiếp tục vận động ND liên kết, phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, tham gia thực hiện chủ trương xây dựng cánh đồng lớn để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Chủ động phối hợp với doanh nghiệp, các ngành hướng dẫn, hỗ trợ ND xây dựng các mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất, kinh doanh nông nghiệp với du lịch nhằm nâng cao thu nhập cho HV, ND, góp phần xây dựng nông thôn mới và tổ chức hội ngày càng vững mạnh.