Hội LHPN huyện Ninh Phước: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở năm 2023

Ngày 29/3, Hội LHPN huyện Ninh Phước phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2023 cho 86 cán bộ, hội viên đến từ các xã, thị trấn.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghe các báo cáo viên quán triệt các nội dung: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về: Xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”; phổ biến, hướng dẫn thực hiện 3 nghị quyết chuyên đề của BCH Hội LHPN tỉnh khóa XII về: Nâng cao công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội cấp cơ sở vững mạnh giai đoạn 2022-2026; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội giai đoạn 2022 – 2026; Nâng cao năng lực cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2026; đồng thời thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện; một số biện pháp nâng cao cảnh giác, phòng ngừa sai phạm, lừa đảo trên mạng xã hội. Các biện pháp tập hợp, thu hút, phát triển hội viên, xây dựng chi hội vững mạnh. Hướng dẫn kỹ năng viết tin và kỹ thuật chụp ảnh bằng điện thoại thông minh để phục vụ công tác tuyên truyền. Thực hành về công tác tổ chức, điều hành kỳ sinh hoạt chi hội, nhóm, CLB phụ nữ...

Toàn cảnh buổi tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2023.