Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp lần thứ I, năm 2023

Ngày 28/3, Chi cục Hải quan Ninh Thuận tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp lần thứ I, năm 2023.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp tham dự được nghe phổ biến những nội dung liên quan đến vấn đề về quản lý nhà nước về hải quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu; quy định về miễn thuế nhập khẩu; đối tượng được miễn thuế; quy định chung về thủ tục hải quan đối với gia công, sản xuất xuất khẩu; định mức thực tế sản xuất hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu; thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; tình hình sử dụng tồn kho nguyên liệu, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu; báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu. Thủ tục nhập khẩu đối với loại gia công; thủ tục xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và xuất khẩu để thực hiện hợp đồng gia công; thủ tục hải quan đối với thuế gia công lại; thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế thải, phế liệu, phế phẩm và máy móc, thiết bị thuê, mượn; thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa, phế thải; xử lý đôi với các trường hợp bên đặt gia công từ bỏ nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn và sản phẩm gia công... Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính; các điều, khoản, nghị định xử lý vi phạm…

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại hải quan doanh nghiệp lần thứ I, năm 2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Hải quan Ninh Thuận giải đáp trực tiếp các câu hỏi của các doanh nghiệp liên quan đến các thủ tục hải quan…nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.