Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Ngày 14/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 897/UBND-KTTH về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

Văn bản nêu rõ: Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên “WWF” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam, do Bộ Công Thương chủ trì đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh thành, thành phố cùng hạng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau.

Sự kiện Giờ Trái đất 2023 do Bộ Công Thương phát động sẽ diễn ra từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2023. Tham gia sự kiện Giờ Trái đất cùng với cộng đồng quốc tế là cơ hội để Việt Nam nói chung và Ninh Thuận nói riêng thể hiện trách nhiệm của mình trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần nỗ lực chung của thế giới, nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong xã hội, thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025,

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào Chiến dịch và vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

2. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du dịch thông báo các đơn vị quản lý biển quảng cáo khu vực Quảng trường, bảo tàng đường 16 tháng 4 và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh tham gia tắt các bảng hiệu quảng cáo không cần thiết từ 20h30’ đến 21h30’, thứ 7 ngày 25/3/2023; Hỗ trợ trong việc cấp phép treo các băng rôn để hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2023.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Ninh Thuận chỉ đạo các trường học, các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện việc tuyên truyền, vận động, phổ biến trong học sinh, sinh viên, thanh niên, đoàn viên, gia đình về việc sử dụng tiết kiệm điện và tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái Đất năm 2023”.

Đoàn viên thanh niên sử dụng đèn điện thoại di động để cổ vũ các hoạt động phong trào. Ảnh: Văn Nỷ

4. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của địa phương đến các thôn, khu phố, cụm dân cư về ý nghĩa của sự kiện Giờ Trái đất năm 2023; vận động các hộ gia định và doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời điểm diễn ra sự kiện Giờ Trái đất từ 20h30’ đến 21h30’, thứ 7 ngày 25/3/2023.

5. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và kêu gọi toàn thể cộng đồng dân cư và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất nhằm nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường trong toàn xã hội góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025

6. Giao Công ty Điện lực Ninh Thuận chuẩn bị các nội dung sau:

- Lên Kế hoạch phương thức vận hành đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất; thông báo, kêu gọi các khách hàng, nhà hàng, doanh nghiệp hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng cách tắt các bảng đèn trang trí, quảng cáo dọc các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; làm việc với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Anh thực hiện cắt giảm một số đèn chiếu sáng tùy theo nhu cầu từng tuyến đường, khu vực đảm bảo sử dụng điện phù hợp và tiết kiệm.

- Tại thời điểm “Giờ Trái đất”, chủ động thành lập Tổ kiểm tra và có biện pháp tuyên truyền việc thực hiện; tổng hợp báo cáo các hoạt động sự kiện này và đánh giá hiệu quả điện năng tiết kiệm gửi về Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương chậm nhật ngày 05/4/2022.

- Thực hiện các công việc do Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng Công ty điện lực Miền Nam giao (nếu có).

- Chuẩn bị, cung cấp trực tiếp kịp thời các nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 để phối hợp các đơn vị có chức năng tuyên truyền tổ chức tốt tuyên truyền.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội vận động các cấp Hội cơ sở, chi hội, hội viên tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30’ đến 21h30’, thứ 7 ngày 25/3/2023.

8. Đề nghị các Hiệp hội, nhất là Hiệp hội doanh nghiệp phổ biến, tuyên truyền trong toàn thể hội viên để biết và hưởng ứng, tham gia tắt đèn nơi không cần thiết và bố trí sản xuất hợp lý vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất từ 20h30’ đến 21h30’, thứ 7 ngày 25/3/2023.