Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh dự kiến chi hơn 70.700 tỷ đồng phát triển đô thị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo Quyết định, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ điều chỉnh tỷ lệ đô thị hóa từ 46% (giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 22/11/2017) thành 45%. Đồng thời, điều chỉnh kế hoạch nâng loại đô thị từ loại V lên loại IV của đô thị Tân Sơn (Ninh Sơn) đến năm 2020 thành trong giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh nâng loại đô thị từ loại V lên loại IV của đô thị Phước Dân (Ninh Phước) đến năm 2030 thành trong giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh nâng loại đô thị loại V của đô thị Lợi Hải (Thuận Bắc) và đô thị Phước Đại (Bác Ái) đến năm 2020 thành trong giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh nâng loại đô thị loại V của đô thị Thanh Hải (Ninh Hải); đô thị Phước Nam và đô thị Cá Ná (Thuận Nam) đến năm 2030 về thành trong giai đoạn 2021-2025.

Một góc Tp. Phan Rang – Tháp Chàm.

Đến năm 2030, điều chỉnh tỷ lệ đô thị hóa từ 52% thành khoảng 55-56%, với diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân 33,4 m2/người; điều chỉnh kế hoạch nâng loại đô thị loại IV của đô thị Lợi Hải đến năm 2030 về thành đô thị loại V; điều chỉnh không đưa đô thị Hòa Sơn (Ninh Sơn) vào kế hoạch nâng loại đô thị loại V.

Ngoài ra, điều chỉnh, bổ sung nâng loại đô thị Cá Ná từ loại V lên loại IV đến năm 2030; nâng loại đô thị loại V của đô thị Vĩnh Hy (Ninh Hải) và đô thị Sơn Hải (Thuận Nam) vào hệ thống đô thị của tỉnh đến năm 2030.

Sau khi điều chỉnh, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh sẽ có 9 đô thị, gồm: 1 đô thị loại II là Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; 2 đô thị loại IV là Tân Sơn và Phước Dân; 6 đô thị loại V, gồm 1 đô thị hiện hữu là Khánh Hải và 5 đô thị mới gồm: Lợi Hải, Phước Đại, Phước Nam, Cà Ná và Thanh Hải.

Đến năm 2030, toàn tỉnh có 12 đô thị, gồm: 1 đô thị loại II là Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc tỉnh; 4 đô thị loại IV, gồm 2 đô thị hiện hữu là Tân Sơn, Phước Dân và 2 đô thị loại IV mới là Phước Nam và Cà Ná; 7 đô thị loại V, gồm 4 đô thị hiện hữu là Khánh Hải, Lợi Hải, Phước Đại, Thanh Hải và 3 đô thị loại V mới là Lâm Sơn, Vĩnh Hy và Sơn Hải.

Dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ dành hơn 70.700 tỷ đồng ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật kết nối hệ thống các đô thị trên địa bàn tỉnh...