Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và ra mắt Câu lạc bộ “Nữ doanh nhân”

Ngày 3/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ra mắt Câu lạc bộ “Nữ doanh nhân”. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ (PN), lịch sử vẻ vang và những đóng góp to lớn của PN Việt Nam suốt chặng đường đấu tranh cách mạng, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Cùng với sự trưởng thành của PN cả nước, những năm qua, PN tỉnh nhà đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Hội PN các cấp thực hiện tốt công tác tập hợp, vận động, tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp PN thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND các cấp đạt cao. Nhiều cán bộ nữ được tin tưởng giao đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp, không ngừng phát huy vai trò, vị trí quan trọng của mình trên tất cả các lĩnh vực. Những đóng góp của các thế hệ PN tỉnh nhà đã tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của PN Việt Nam, tiếp tục khẳng định lời dạy của Bác Hồ “Non sông gấm vóc Việt Nam, do PN ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các hội viên phụ nữ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến cán bộ, hội viên (HV), PN trong tỉnh nhân dịp Ngày Quốc tế PN, đồng thời mong muốn các tầng lớp PN trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của PN Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, ngày càng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị Hội LHPN tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp, vận động HVPN thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác PN, về bình đẳng giới. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của HVPN. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp, đồng hành, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác hội đã đề ra.

Tại buổi họp mặt, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt Câu lạc bộ “Nữ doanh nhân” gồm 25 thành viên. Với khẩu hiệu “Đồng hành - Cùng phát triển”, câu lạc bộ hoạt động nhằm tạo môi trường cho HVPN giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tạo sự gắn kết trong các nữ doanh nhân, thúc đẩy, hình thành và phát triển các dự án khởi nghiệp cho HVPN trên địa bàn tỉnh.