Sở Xây dựng: Gặp mặt các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Ngày 2/3, Sở Xây dựng tổ chức gặp các doanh nghiệp (DN), hiệp hội chuyên kinh doanh về bất động sản (BĐS) trong và ngoài tỉnh nhằm thông tin tình hình thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, BĐS đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Hiệp hội Môi giới BĐS Việt Nam; Viện Kinh tế đô thị TP. Hồ Chí Minh; Hiệp hội DN tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Xây dựng đã chia sẻ, trao đổi một số thông tin về các dự án trọng điểm của tỉnh để các DN tiếp cận, tìm hiểu đầu tư, nhất là việc thay đổi, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, từ sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 đã mở ra cơ hội kinh doanh cho các DN đến tìm hiểu, đầu tư. Nhờ đó, nhiều dự án BĐS có quy mô lớn đã hình thành như: Khu đô thị mới Đông Bắc (K1), dự án Khu du lịch (KDL) Sunbay Park, Khu nghỉ dưỡng Amanoi, KDL Mũi Dinh Ecopark... và một số dự án đang được triển khai thực hiện như: Khu đô thị Đầm Cà Ná, Khu đô thị bờ Sông Dinh, KDL Ninh Chữ Sailing Bay, KDL Bình Tiên... Về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đến nay, toàn tỉnh có 12 dự án trọng điểm phát triển khu dân cư, khu đô thị, nhà ở thương mại, với tổng mức đầu tư khoảng 5.530 tỷ đồng; 2 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư khoảng 4.090 tỷ đồng. Riêng các dự án BĐS du lịch nghỉ dưỡng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 28 dự án, với quy mô khoảng 1.275,48 ha, tổng vốn đầu tư 47.617 tỷ đồng... Qua đó, tạo nguồn lực quan trọng để tỉnh phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế, thương mại, dịch vụ ngày càng lớn mạnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Dịp này, lãnh đạo Sở Xây dựng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đẩy mạnh truyền thông và phát triển tiềm năng thị trường BĐS Ninh Thuận.