Đồn Biên phòng Vĩnh Hải: Với mô hình “Đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới biển”

Qua 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Đảng viên (ĐV) Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới (KVBG) biển”, các ĐV Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân và xây dựng KVBG biển của tỉnh ngày càng vững mạnh, ổn định và phát triển.

Đồn Biên phòng Vĩnh Hải quản lý địa bàn KVBG biển thuộc 2 huyện: Ninh Hải và Thuận Bắc. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tình hình tội phạm nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển vật liệu nổ, trộm cắp, diễn biến còn phức tạp... đã ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội KVBG biển của địa phương. Thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về việc phân công “ĐV đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở KVBG biển”, Đảng ủy Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, ĐV trong đơn vị; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam địa phương tại 2 xã/2 huyện do đơn vị phụ trách để rà soát, bố trí, phân công ĐV phụ trách các hộ gia đình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải thăm hỏi các hộ gia đình
được phân công giúp đỡ.

Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát tình hình địa bàn 14/14 thôn thuộc 2 xã: Vĩnh Hải (Ninh Hải) và Công Hải (Thuận Bắc). Qua khảo sát đã lập danh sách 80 hộ gia đình thuộc đối tượng phụ trách và phân công, giao nhiệm vụ cho 16 ĐV trong đơn vị phụ trách các hộ gia đình. ĐV được phân công giúp đỡ các hộ gia đình thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Hướng dẫn các hộ gia đình tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở KVBG biển. Trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Điểm nổi bật, đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, đặc biệt là trong việc hiếu hỉ, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan nhất là trong đồng bào dân tộc Raglai.

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức phát động phong trào BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), cử ĐV phụ trách hộ gia đình tham gia cùng với cán bộ, nhân dân 2 xã địa bàn đơn vị phụ trách xây dựng NTM tại địa phương, đến nay 2 xã đều đạt chuẩn NTM. Thường xuyên quan tâm chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, trong năm, đơn vị đã vận động các hộ gia đình quan tâm, chăm lo cho con em học tập, vận động các gia đình động viên các em đến trường. Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, đơn vị đã nhận đỡ đầu 12 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 500.000 đồng/em/tháng. Thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, hiện tại, đơn vị đã phối hợp với địa phương, gia đình và nhà trường khảo sát và nhận 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn về nuôi dưỡng tại đồn. Bên cạnh đó nhân dịp lễ, tết, đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương kêu gọi cá nhân, tập thể trong và ngoài tỉnh tặng nhiều suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn... qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân KVBG biển.